Doç. Dr. GÖKHAN UNAKITAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. GÖKHAN UNAKITAN

T: (0282) 250 2109

M unakitan@nku.edu.tr

W unakitan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2005-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Tarım Politikası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDEMİR G., UNAKITAN G., YILMAZ E., ER Ü. F., KESKİN G., Tarım İşletmelerinde Kadınların Yarattığı İş Gücü Değeri ve Örgütlenme Yaklaşımları: Trakya Bölgesi Örneği, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2017.
Özgün Makale Ekonomi
2. ÖZDEMİR G., UNAKITAN G., YILMAZ E., ER Ü. F., KESKİN G., Women´s Perspective on Organization and The Alternative Means of Income in Agriculture in Thrace Region Turkey, British Journal of Economics, Management & Trade, vol. 16, pp. 1-9, 2017.
Özgün Makale Scopus
3. UNAKITAN G., AYDIN B., AZABAĞAOĞLU M. Ö., HURMA H., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Biilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 34, pp. 104-114, 2017.
Özgün Makale EBSCO
4. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., UNAKITAN G., YILMAZ İ., KESKİN G., Kırsalda Kadının Geleneksel Gıda Üretimi ve Pazarlama İstekliliği, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 14, pp. 66-72, 2017.
Özgün Makale EBSCO
5. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Consumer’s Fish Purchase Behavior in Tekirdag, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 145-151, 2016.
Özgün Makale DOAJ, EBSCO, CAB, AGRIS, ULAKBIM
6. AYDIN B., UNAKITAN G., Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 31, pp. 223-232, 2016.
Özgün Makale CAB Abstrac, EBSCOhost, Ulakbim Tübitak
7. AYDIN B., UNAKITAN G., HURMA H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016.
Özgün Makale Cab, Ebsco
8. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., İNAN İ. H., Consumer Food Safety Knowledge, Practices and Differences in Behaviors in Thrace Region of Turkey, Journal of Agricultural Sciences, vol. 21, pp. 279-287, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. UNAKITAN G., AKDEMİR B., Prediction of Combine’s Number by Using ARMAX in Turkey, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 1-6, 2015.
Özgün Makale
10. ABDİKOĞLU D. İ., AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 69-75, 2015.
Özgün Makale
11. UNAKITAN G., TÜRKEKUL B., Univariate Modelling of Energy Consumption in Turkish Agriculture, Energy Sources, Part B, Economics, Planning, and Policy, vol. 9, pp. 284-290, 2014.
Özgün Makale SSCI
12. UNAKITAN G., AYDIN B., An Econometric Analysis of Soybean Production in Turkey, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 6-14, 2012.
Özgün Makale
13. KONYALI S., UNAKITAN G., An Economic Analysis of the Effect of a Government Institution’s Purchase Quantities on the Wheat Market in Turkey, Philippine Agricultural Scientist, vol. 95, pp. 209-214, 2012.
Özgün Makale SSCI
14. TÜRKEKUL B., UNAKITAN G., A Co-Integration Analysis of the Price and Income Elasticities of Energy Demand in Turkish Agriculture, Energy Policy, vol. 39, pp. 2416-2423, 2011.
Özgün Makale SSCI
15. UNAKITAN G., AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN D., Analysis of Factor Demand Elasticity for Wheat Production in the Trakya Region of Turkey, Philippine Agricultural Scientist, vol. 94, pp. 81-86, 2011.
Özgün Makale SCI
16. ORAMAN Y., UNAKITAN G., YILMAZ E., BAŞARAN B., Analysis of the Factors Affecting Consumer’s Some Traditional Food Products Preferences by Multidimensional Scaling Method, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 8, pp. 75-80, 2011.
Özgün Makale
17. UNAKITAN G., LORCU F., Technical Efficiency of Canola Production in Turkey, African Journal of Business Management, vol. 5, pp. 3981-3985, 2011.
Özgün Makale SSCI
18. KUMBAR N., UNAKITAN G., Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 8, pp. 75-80, 2011.
Özgün Makale
19. ORAMAN Y., UNAKITAN G., Analysis of Factors Influencing Organic Fruit and Vegetable Purchasing in Istanbul, Turkey, Ecology of Food and Nutrition, vol. 49, pp. 452-466, 2010.
Özgün Makale SSCI
20. UNAKITAN G., HURMA H., YILMAZ F., An Analysis Of Energy Use Efficiency of Canola Production In Turkey, Energy, vol. 35, pp. 3623-3627, 2010.
Özgün Makale SSCI
21. UNAKITAN G., KUMBAR N., Factor demand analysis of canola production in Turkey, New Medit, vol. 94, pp. 59-64, 2010.
Özgün Makale SCI
22. KUBAŞ A., İNAN İ. H., UNAKITAN G., ERBAY E. R., The Estimation of The Relationships Between Water-Natural Gas Usage and Discharge-Emission Permission by Using Binary Logistic Model for The Industrial Establishments, Quality & Quantity, vol. 41, pp. 35-44, 2008.
Özgün Makale SSCI
23. UNAKITAN G., AKDEMİR B., Tractor Demand Projection in Turkey, Biosystem Engineering, vol. 97, pp. 19-25, 2007.
Özgün Makale SCI
24. UNAKITAN G., MİRAN B., A Partial Equilibrium Analysis of Sunflower Market in Turkey, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 3, 2006.
Özgün Makale
25. GÜNDEN C., MİRAN B., UNAKITAN G., Technical Efficiency of Sunflower Production in Trakya Region by Dea, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 3, 2006.
Özgün Makale
26. İNAN İ. H., GAYTANCIOĞLU O., KUBAŞ A., AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., The Structure And Fundamental Problems Of Vegetable Oil Industry in Turkey, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 3, 2006.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BAŞARAN B., UNAKITAN G., Türkiye’de Sofralık Zeytin Üretimi ve Destekleme Politikaları, Dünya Gıda Dergisi, 2010.
Özgün Makale
2. BAŞARAN B., UNAKITAN G., Dünya’da ve Türkiye’de Yağlı Tohumlu Bitkiler, Dünya Gıda Dergisi, 2009.
Özgün Makale
3. UNAKITAN G., Türkiye’de Yağlı Tohumlar, Dünya Gıda Dergisi, 2008.
Özgün Makale
4. UNAKITAN G., Dünya’da ve Türkiye’de Organik Tarım, Dünya Gıda Dergisi, 2008.
Özgün Makale
5. ERBAY E. R., UNAKITAN G., Konya Ticaret Borsasında Oluşan Buğday Fiyatlarının Analizi, Konya Ticaret Borsası Dergisi, ss. 8-13, 2006.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Bölüm: Analyzing of Hazelnut Foreign Trade in Turkey with Competitiveness Indices, Yayın Yeri: Peter Lang, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Research on Business, Bölüm: The Comparison of the Fishery Sector in Turkey and the European Union, Yayın Yeri: Peter Lang, 2016.
Bilimsel Kitap
3. UNAKITAN G., UNAKITAN D., MEÇO G., Research on Humanities and Social Sciences, Bölüm: An Econometric Analysis of Consumer Preferences of Red Meat Consumption: Case of Tekirdag, Turkey, Yayın Yeri: Peter Lang, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. HURMA H., UNAKITAN G., Comparision of Balkan Countries Regarding Sustainable Development Goals (SDGs) about Environment, Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions (27.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
2. UNAKITAN G., Evoluation of Agriculture Sector and Agricultural Policy in Turkey, Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions (27.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
3. AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., Bakery Sector Issues and Possible Solution Suggestions, BANESS Conference Series – Kırklareli (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
4. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., UNAKITAN G., KONYALI S., Participation of Women from the Countryside of Tekirdağ City in Livestock Activities and Their Expectations for the Future, 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
5. UNAKITAN G., ABDİKOĞLU D. İ., Co-integration Analysis of Rice Sowing Area in Turkey, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
6. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Supply Response of Sunflower in Turkey, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. UNAKITAN G., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., Analysis and Future Outlook of Milk Consumption in Turkey, , IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
8. UNAKITAN G., AZABAĞAOĞLU M. Ö., nalysis of Sowing Area-Price Relation on Canola Production, , IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
9. AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., YILDIRIM U., Thrace Region Farmers’ Fertilizer Usage Conscious in Agricultural Production, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
10. UNAKITAN G., Analysis of Relationship of R&D Expenditure and Economic Growth in Turkey, IBANESS Conference Series-Prilep/Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
11. UNAKITAN G., ABDİKOĞLU D. İ., SWOT Analysis of Broiler Indusrty in Turkey, IBANESS Conference Series-Prilep/Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
12. UNAKITAN G., Analysis of Self Sufficiency in Rice Production in Turkey, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
13. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., International Competitiveness Analysis of Hazelnut Export in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.06.2016-13.06.2016).
Tam metin bildiri
14. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Best-Worst Analysis of Fish Purchase Behavior in Tekirdag, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
15. UNAKITAN G., Analysis of Relationship between Economic Growth and Unemployment Rate in Turkey, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri
16. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., The Comparision of the Fishery Sector in Turkey and European Union, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri
17. ORAMAN Y., UNAKITAN G., SELEN U., Measuring Employee Expectations in a Strategic Human Resource Management Research: Job Satisfaction, The Proceedıngs of 7th International Strategic Management Conference (30.06.2011-02.07.2011).
Tam metin bildiri
18. UNAKITAN D., UNAKITAN G., Analysis of Consumer Preferences for Red Meat in Tekirdag, Determination of Consumer Preferences in Tekirdağ, Turkey, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”.
Poster
19. ORAMAN Y., YILMAZ E., UNAKITAN G., BAŞARAN B., Analytic Study of University Students´ Nutritional Habits and Attitutes as a Part of Society in Turkey, 9th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food for Consumer Well-Being” FOODBA.
Poster
20. UNAKITAN G., UNAKITAN D., An Econometric Analysis of Consumer Preferences of Red Meat Consumption: Case of Tekirdag, Turkey, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences Baltic Institute of Humanities.
Sözlü Bildiri
21. UNAKITAN G., İNAN İ. H., Ayçiçeği Üretiminde Faktör-Talep Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, Metu International Conference In Economics.
Tam metin bildiri
22. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., BAŞARAN B., Current Eating Patterns and Life Style on the Health of Namik Kemal University Students, 9th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food for Consumer Well-Being” FOODBA.
Poster
23. UNAKITAN G., ORAMAN Y., UNAKITAN D., Determination of Consumer Preferences of Kefir in Tekirdağ, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus.
Poster
24. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., Determining Consumers’ Attitudes to Dried Fruit Products in Tekirdağ City, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”.
Poster
25. UNAKITAN G., TÜRKEKUL B., HURMA H., Future Enegry Consumption in Turkish Agriculture, 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Water and Environment System.
Sözlü Bildiri
26. BAŞARAN B., UNAKITAN G., Olive Oil Consumption in Tekirdağ, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”.
Poster
27. ORAMAN Y., UNAKITAN G., YILMAZ E., Overview of Traditional Food in Turkey: A Case Study of Tekirdag, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”.
Poster
28. UNAKITAN G., Pirinç İthalatını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği, Metu International Conference In Economics.
Tam metin bildiri
29. UNAKITAN G., HURMA H., DEMİRKOL C., Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu.
Tam metin bildiri
30. ORAMAN Y., YILMAZ E., BAŞARAN B., UNAKITAN G., Tüketicilerin Geleneksel Erişte Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Geleneksel Erişte İçin Talebin Belirlenmesi, I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Poster
31. UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ E., BAŞARAN B., Ulusal ve Yerel Yoğurt Markalarına Karşı Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi, I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Poster
32. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., UNAKITAN G., YILMAZ İ., Women and Organisation in Leading Traditional Products to Contribute to Economy, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”.
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Türkiye’de Bitkisel Yağlarda Kendine Yeterliliğin Belirlenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
2. UNAKITAN G., ABDİKOĞLU D. İ., Türkiye’de Bitkisel Yağ Üretiminin Kısa Dönem Projeksiyonu, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Tam metin bildiri
3. İNAN İ. H., UNAKITAN G., DEMİRKOL C., An Econometric Analysis Of Production Costs For Breeding Farms In Trakya Region, First Joint Meeting Of Departments Of Animal Science Of The Balkan Countries.
Poster
4. UNAKITAN G., İNAN İ. H., Bilgisayar Desteğiyle Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Türkiye IV.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Poster
5. UNAKITAN G., ABDİKOĞLU D., Buğdayın Arz Duyarlılığı: Trakya Bölgesi Örneği, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Poster
6. UNAKITAN G., ORAMAN Y., BAŞARAN B., YILMAZ E., Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova ile Belirlenmesi, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Poster
7. AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., DEMİRKOL C., İşlenmiş Et Ürünlerinde Gıda Güvenliği Açısından Tüketici Davranışının Analizi, VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
8. UNAKITAN G., BAŞARAN B., YILMAZ F., Tekirdağ İlinde Zeytinyağı Tüketim Tercihlerinin Analizi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
9. AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN İ. H., UNAKITAN G., Tüketicilerin Bitkisel Sıvı Yağ Ve Margarin Satın Alma Davranışlarının Analizi, Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar Ve Teknolojileri Sempozyumu.
Tam metin bildiri
10. AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., Türkiye´de Dondurulmuş Gıda Sektörünün Yapısı, Türkiye IV.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
11. UNAKITAN G., TÜRKEKUL B., Türkiye’de Enflasyon-İşsizlik İlişkisinin Analizi, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
12. ABDİKOĞLU D., UNAKITAN G., Türkiye’de Karpuz Üretimi ile Karpuz Fiyatı Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Poster
13. ORAMAN Y., UNAKITAN G., Türkiye’de Organik Meyve ve Sebze Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
14. TÜRKEKUL B., UNAKITAN G., Türkiye’de Yem Fiyatlarındaki Değişimin Broiler Fiyatlarına Etkisi, VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
15. UNAKITAN G., UNAKITAN D., Türkiye’nin Bitkisel Sıvı Yağ Açığını Gidermede Kanola’nın Rolü, VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Tam metin bildiri
16. UNAKITAN G., HURMA H., DEMİRKOL C., Ziraat Fakültelerinde Eğitim Kalitesi Ve Öğrencilerin Mesleğin Geleceği Üzerine Görüşleri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Örneği, Türkiye IV.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.
Poster
Editörlükler
1. Social Sciences Research Journal, Yayın Yeri: Denta Florya ADSM.
Uluslararası Dergi Researchbib, ESJI
2. 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Yayın Yeri: SDEWES, Yayın Kurulu Üyeliği (08.10.2013-).
Uluslararası Diğer Yayınlar
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Journal of Tekidag Agricultural Faculty, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Journal of Biological Environmental Sciences (JBES), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB Abstract, Zoological Records
5. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi DOAJ, CAB, EBSCO
6. Tarım Ekonomisi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. Tarım İşletmelerinde Alternatif Gelir Sağlama Olanaklarına Kadınların Bakış Açısı Ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi: Trakya Bölgesi Araştırması, Dünya Bankası Destekli Proje, Araştırmacı, 16.03.2015-16.12.2015.
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.05.2015-25.12.2015.
2. Trakya Bölgesinde Geleneksel Ürünlerin Ekonomiye Kazandırılmasında Kırsal Kadının Rolü ve Örgütlenme Olanakları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.07.2014-02.08.2016.
3. Süne Mücadelesinin Trakya Bölgesi Ekonomisine Olan Katkıları Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.12.2013-15.12.2015.
4. Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri Ve Etkinliklerinin Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 10.09.2013-16.09.2015.
5. Trakya Bölgesinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Ananlizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.09.2013-16.09.2015.
6. Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.06.2013-31.08.2016.
7. Trakya Bölgesinde Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.05.2013-14.11.2016.
8. Trakya Bölgesinde Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.05.2013-04.09.2016.
9. 1997 Türkiye Bitkisel Yağ Raporu, DİĞER, Araştırmacı.
10. Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının ve Bilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü.
11. Tekirdağ İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıklarının Analizi, BAP, Yürütücü.
12. Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi, BAP, Yürütücü.
13. Türkiye’de Ayçiçeğinin Arz,Talep Ve Dış Ticaretinin Ekonometrik Analizi, BAP, Araştırmacı.
14. Bitkisel Yağ Sektörünün Üretici, Sanayici Ve Tüketici Düzeyinde Analizi Ve Yağ Açıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
15. Trakya Bölgesinde Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Etkileri Ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
16. Türkiye Çeltik Üretimini Arttırmaya Ve Pirinç İthalatını Azaltmaya Yönelik Politikaların Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Üyelikler
N.K.Ü. Fotoğraf Topluluğu Akademik Danışmanı, Danışman, 2008-2012.
Tarım Ekonomisi Bölümü Erasmus Koordinatörü, Başkan, 2007-.
Tarım Ekonomisi Bölümü Staj Koordinatörü, Başkan, 2007-.
AÖF İl Koordinatör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı, 2005-2008.
Tarım Ekonomisi Derneği, Üye, 1997-.